לְהִתְגַּלֵּשׁ (lehit'galesh) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְגַּלֵּשׁ - מִתְגַּלֵּשׁ [ lehit'galesh - mit'galesh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּלֵּשׁ
mit'galesh
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּלְּשִׁים
mit'galeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּלֶּשֶׁת
mit'galeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּלְּשׁוֹת
mit'galeshott

Past

hit'galash'ti

Masc.

hit'galash'ta
hit'galesh

Fem.

hit'galeshah
hit'galash'nu
hit'galash'tem
hit'galeshu
hit'galash'tenn
hit'galeshu

Future

et'galesh

Masc.

tit'galesh
yit'galesh

Fem.

tit'galesh
nit'galesh

Imperative

Masc.

hit'galesh
hit'galeshu

Fem.

hit'galeshi
hit'galesh'nah