לְהִתְגַּמֵּשׁ (lehit'gamesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּמֵּשׁ
mit'gamesh
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּמְּשִׁים
mit'gameshim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּמֶּשֶׁת
mit'gameshett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּמְּשׁוֹת
mit'gameshott

Past

hit'gamash'ti

Masc.

hit'gamash'ta
hit'gamesh

Fem.

hit'gameshah
hit'gamash'nu
hit'gamash'tem
hit'gameshu
hit'gamash'tenn
hit'gameshu

Future

et'gamesh

Masc.

tit'gamesh
yit'gamesh

Fem.

tit'gamesh
nit'gamesh

Imperative

Masc.

hit'gamesh
hit'gameshu

Fem.

hit'gameshi
hit'gamesh'nah