לְהִתְגַּנֵּב (lehit'ganev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּנֵּב
mit'ganev
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּנְּבִים
mit'ganevim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּנֶּבֶת
mit'ganevett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּנְּבוֹת
mit'ganevott

Past

hit'ganav'ti

Masc.

hit'ganav'ta
hit'ganev

Fem.

hit'ganav'te
hit'ganevah
hit'ganav'nu
hit'ganav'tem
hit'ganevu
hit'ganav'tenn
hit'ganevu

Future

et'ganev

Masc.

tit'ganev
yit'ganev

Fem.

tit'ganev
nit'ganev
tit'ganevu
yit'ganevu
tit'ganevu

Imperative

Masc.

hit'ganev
hit'ganevu

Fem.

hit'ganevi
hit'ganev'nah