לְהִתְגַּפֵּף (lehit'gapef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּפֵּף
mit'gapef
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּפְּפִים
mit'gapefim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּפֶּפֶת
mit'gapefett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּפְּפוֹת
mit'gapefott

Past

hit'gapaf'ti

Masc.

hit'gapaf'ta
hit'gapef

Fem.

hit'gapaf'te
hit'gapefah
hit'gapaf'nu
hit'gapaf'tem
hit'gapefu
hit'gapaf'tenn
hit'gapefu

Future

et'gapef

Masc.

tit'gapef
yit'gapef

Fem.

tit'gapef
nit'gapef
tit'gapefu
yit'gapefu
tit'gapefu
yit'gapefu

Imperative

Masc.

hit'gapef
hit'gapefu

Fem.

hit'gapefi
hit'gapefu