לְהִתְגַּשֵּׁם (lehit'gashem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּשֵּׁם
mit'gashem
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּשְּׁמִים
mit'gashemim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּשֶּׁמֶת
mit'gashemett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּשְּׁמוֹת
mit'gashemott

Past

hit'gasham'ti

Masc.

hit'gasham'ta
hit'gashem

Fem.

hit'gashemah
hit'gasham'nu
hit'gasham'tem
hit'gashemu
hit'gasham'tenn
hit'gashemu

Future

et'gashem

Masc.

tit'gashem
yit'gashem

Fem.

tit'gashem
nit'gashem

Imperative

Masc.

hit'gashem
hit'gashemu

Fem.

hit'gashemi
hit'gashemu