לְהִתְהַדֵּק (lehit'hadeq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְהַדֵּק - מִתְהַדֵּק [ lehit'hadeq - mit'hadeq ]
Flag tighten

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְהַדֵּק
mit'hadeq
אנחנו/אתם/הן מִתְהַדְּקִים
mit'hadeqim

Fem.

אני/את/היא מִתְהַדֶּקֶת
mit'hadeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְהַדְּקוֹת
mit'hadeqott

Past

hit'hadaq'ti

Masc.

hit'hadaq'ta
hit'hadeq

Fem.

hit'hadaq'te
hit'hadeqah
hit'hadaq'nu
hit'hadaq'tem
hit'hadequ
hit'hadaq'tenn
hit'hadequ

Future

et'hadeq

Masc.

tit'hadeq
yit'hadeq

Fem.

tit'hadeqi
tit'hadeq
nit'hadeq
tit'hadequ
yit'hadequ
tit'hadeq'nah
tit'hadeq'nah

Imperative

Masc.

hit'hadeq
hit'hadequ

Fem.

hit'hadeqi
hit'hadeq'nah