לְהִתְהַדֵּר (lehit'hader) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְהַדֵּר - מִתְהַדֵּר [ lehit'hader - mit'hader ]
Flag flaunt

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְהַדֵּר
mit'hader
אנחנו/אתם/הן מִתְהַדְּרִים
mit'haderim

Fem.

אני/את/היא מִתְהַדֶּרֶת
mit'haderett
אנחנו/אתן/הן מִתְהַדְּרוֹת
mit'haderott

Past

hit'hadar'ti

Masc.

hit'hadar'ta
hit'hader

Fem.

hit'hadar'te
hit'haderah
hit'hadar'nu
hit'hadar'tem
hit'haderu
hit'hadar'tenn
hit'haderu

Future

et'hader

Masc.

tit'hader
yit'hader

Fem.

tit'haderi
tit'hader
nit'hader
tit'haderu
yit'haderu
tit'haderu
tit'hader'nah

Imperative

Masc.

hit'hader
hit'haderu

Fem.

hit'haderi
hit'haderu