לְהִתְהַלֵּךְ (lehit'halekhe) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְהַלֵּךְ
mit'halekhe
אנחנו/אתם/הן מִתְהַלְּכִים
mit'halekhim

Fem.

אני/את/היא מִתְהַלֶּכֶת
mit'halekhett
אנחנו/אתן/הן מִתְהַלְּכוֹת
mit'halekhott

Past

hit'halakh'ti

Masc.

hit'halakh'ta
hit'halekhe

Fem.

hit'halakh'te
hit'halekhah
hit'halakh'nu
hit'halakh'tem
hit'halekhu
hit'halakh'tenn
hit'halekhu

Future

et'halekhe

Masc.

tit'halekhe
yit'halekhe

Fem.

tit'halekhi
tit'halekhe
nit'halekhe
tit'halekhu
yit'halekhu
tit'halekhu
yit'halekhu

Imperative

Masc.

hit'halekhe
hit'halekhu

Fem.

hit'halekhi
hit'halekhu