לְהִתְהַפֵּךְ (lehit'hapekhe) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְהַפֵּךְ
mit'hapekhe
אנחנו/אתם/הן מִתְהַפְּכִים
mit'hapekhim

Fem.

אני/את/היא מִתְהַפֶּכֶת
mit'hapekhett
אנחנו/אתן/הן מִתְהַפְּכוֹת
mit'hapekhott

Past

hit'hapakh'ti

Masc.

hit'hapakh'ta
hit'hapekhe

Fem.

hit'hapakh'te
hit'hapekhah
hit'hapakh'nu
hit'hapakh'tem
hit'hapekhu
hit'hapakh'tenn
hit'hapekhu

Future

et'hapekhe

Masc.

tit'hapekhe
yit'hapekhe

Fem.

tit'hapekhi
tit'hapekhe
nit'hapekhe
tit'hapekhu
yit'hapekhu
tit'hapekh'nah
yit'hapekhu

Imperative

Masc.

hit'hapekhe
hit'hapekhu

Fem.

hit'hapekhi
hit'hapekhu