לְהִתְוַוסֵּף (lehit'vavsef) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְוַסֵּף לְהִתְוַוסֵּף - מִתְוַוסֵּף [ lehit'vavsef - mit'vavsef ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְוַוסֵּף מִתְוַסֵּף
mit'vavsef
אנחנו/אתם/הן מִתְוַוסְּפִים מִתְוַסְּפִים
mit'vavsefim

Fem.

אני/את/היא מִתְוַוסֶּפֶת מִתְוַסֶּפֶת
mit'vavsefett
אנחנו/אתן/הן מִתְוַוסְּפוֹת מִתְוַסְּפוֹת
mit'vavsefott

Past

אני הִתְוַוסַּפְתִּי הִתְוַסַּפְתִּי
hit'vavsaf'ti

Masc.

אתה הִתְוַוסַּפְתָּ הִתְוַסַּפְתָּ
hit'vavsaf'ta
הוא הִתְוַוסֵּף הִתְוַסֵּף
hit'vavsef

Fem.

את הִתְוַוסַּפְתְּ הִתְוַסַּפְתְּ
hit'vavsaf'te
היא הִתְוַוסְּפָה הִתְוַסְּפָה
hit'vavsefah
אנחנו הִתְוַוסַּפְנוּ הִתְוַסַּפְנוּ
hit'vavsaf'nu
אתם הִתְוַוסַּפְתֶּם הִתְוַסַּפְתֶּם
hit'vavsaf'tem
הם הִתְוַוסְּפוּ הִתְוַסְּפוּ
hit'vavsefu
אתן הִתְוַוסַּפְתֶּן הִתְוַסַּפְתֶּן
hit'vavsaf'tenn
הן הִתְוַוסְּפוּ הִתְוַסְּפוּ
hit'vavsefu

Future

אני אֶתְוַוסֵּף אֶתְוַסֵּף
et'vavsef

Masc.

אתה תִּתְוַוסֵּף תִּתְוַסֵּף
tit'vavsef
הוא יִתְוַוסֵּף יִתְוַסֵּף
yit'vavsef

Fem.

את תִּתְוַוסְּפִי תִּתְוַסְּפִי
tit'vavsefi
היא תִּתְוַוסֵּף תִּתְוַסֵּף
tit'vavsef
אנחנו נִתְוַוסֵּף נִתְוַסֵּף
nit'vavsef
אתם תִּתְוַוסְּפוּ תִּתְוַסְּפוּ
tit'vavsefu
הם יִתְוַוסְּפוּ יִתְוַסְּפוּ
yit'vavsefu
אתן תִּתְוַוסְּפוּ תִּתְוַסֵּפְנָה
tit'vavsefu
הן יִתְוַוסְּפוּ תִּתְוַסֵּפְנָה
yit'vavsefu

Imperative

Masc.

אתה הִתְוַוסֵּף הִתְוַסֵּף
hit'vavsef
אתם הִתְוַוסְּפוּ הִתְוַסְּפוּ
hit'vavsefu

Fem.

את הִתְוַוסְּפִי הִתְוַסְּפִי
hit'vavsefi
אתן הִתְוַוסְּפוּ הִתְוַסְּפוּ
hit'vavsefu