לְהִתְחַבֵּא (lehit'khabe) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַבֵּא
mit'khabe
אנחנו/אתם/הן מִתְחַבְּאִים
mit'khabeim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַבֵּאת
mit'khabett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַבְּאוֹת
mit'khabeott

Past

hit'khabeti

Masc.

hit'khabeta
hit'khabe

Fem.

hit'khabett
hit'khabeah
hit'khabenu
hit'khabetem
hit'khabeu
hit'khabetenn
hit'khabeu

Future

et'khabe

Masc.

tit'khabe
yit'khabe

Fem.

tit'khabei
tit'khabe
nit'khabe
tit'khabeu
yit'khabeu
tit'khabeu
tit'khabenah

Imperative

Masc.

hit'khabe
hit'khabeu

Fem.

hit'khabei
hit'khabeu