לְהִתְחַבֵּב (lehit'khabev) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַבֵּב - מִתְחַבֵּב [ lehit'khabev - mit'khabev ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַבֵּב
mit'khabev
אנחנו/אתם/הן מִתְחַבְּבִים
mit'khabevim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַבֶּבֶת
mit'khabevett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַבְּבוֹת
mit'khabevott

Past

hit'khabav'ti

Masc.

hit'khabav'ta
hit'khabev

Fem.

hit'khabav'te
hit'khabevah
hit'khabav'nu
hit'khabav'tem
hit'khabevu
hit'khabav'tenn
hit'khabevu

Future

et'khabev

Masc.

tit'khabev
yit'khabev

Fem.

tit'khabevi
tit'khabev
nit'khabev
tit'khabevu
yit'khabevu
tit'khabevu
yit'khabevu

Imperative

Masc.

hit'khabev
hit'khabevu

Fem.

hit'khabevi
hit'khabev'nah