לְהִתְחַבֵּר (lehit'khaber) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַבֵּר
mit'khaber
אנחנו/אתם/הן מִתְחַבְּרִים
mit'khaberim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַבֶּרֶת
mit'khaberett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַבְּרוֹת
mit'khaberott

Past

hit'khabar'ti

Masc.

hit'khabar'ta
hit'khaber

Fem.

hit'khabar'te
hit'khaberah
hit'khabar'nu
hit'khabar'tem
hit'khaberu
hit'khabar'tenn
hit'khaberu

Future

et'khaber

Masc.

tit'khaber
yit'khaber

Fem.

tit'khaberi
tit'khaber
nit'khaber
tit'khaberu
yit'khaberu
tit'khaber'nah
tit'khaber'nah

Imperative

Masc.

hit'khaber
hit'khaberu

Fem.

hit'khaberi
hit'khaberu