לְהִתְחַדֵּד (lehit'khaded) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַדֵּד - מִתְחַדֵּד [ lehit'khaded - mit'khaded ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַדֵּד
mit'khaded
אנחנו/אתם/הן מִתְחַדְּדִים
mit'khadedim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַדֶּדֶת
mit'khadedett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַדְּדוֹת
mit'khadedott

Past

hit'khadad'ti

Masc.

hit'khadad'ta
hit'khaded

Fem.

hit'khadad'te
hit'khadedah
hit'khadad'nu
hit'khadad'tem
hit'khadedu
hit'khadad'tenn
hit'khadedu

Future

et'khaded

Masc.

tit'khaded
yit'khaded

Fem.

tit'khadedi
tit'khaded
nit'khaded
tit'khadedu
yit'khadedu
tit'khaded'nah
tit'khaded'nah

Imperative

Masc.

hit'khaded
hit'khadedu

Fem.

hit'khadedi
hit'khadedu