לְהִתְחַדֵּשׁ (lehit'khadesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַדֵּשׁ
mit'khadesh
אנחנו/אתם/הן מִתְחַדְּשִׁים
mit'khadeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַדֶּשֶׁת
mit'khadeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַדְּשׁוֹת
mit'khadeshott

Past

hit'khadash'ti

Masc.

hit'khadash'ta
hit'khadesh

Fem.

hit'khadash'te
hit'khadeshah
hit'khadash'nu
hit'khadash'tem
hit'khadeshu
hit'khadash'tenn
hit'khadeshu

Future

et'khadesh

Masc.

tit'khadesh
yit'khadesh

Fem.

tit'khadeshi
tit'khadesh
nit'khadesh
tit'khadeshu
yit'khadeshu
tit'khadesh'nah
tit'khadesh'nah

Imperative

Masc.

hit'khadesh
hit'khadeshu

Fem.

hit'khadeshi
hit'khadesh'nah