לְהִתְחַוֵּור (lehit'khavevr) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַוֵּר לְהִתְחַוֵּור - מִתְחַוֵּור [ lehit'khavevr - mit'khavevr ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַוֵּור מִתְחַוֵּר
mit'khavevr
אנחנו/אתם/הן מִתְחַוְּורִים מִתְחַוְּרִים
mit'khavevrim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַוֶּורֶת מִתְחַוֶּרֶת
mit'khavevrett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַוְּורוֹת מִתְחַוְּרוֹת
mit'khavevrott

Past

אני הִתְחַוַּורְתִּי הִתְחַוַּרְתִּי
hit'khavavr'ti

Masc.

אתה הִתְחַוַּורְתָּ הִתְחַוַּרְתָּ
hit'khavavr'ta
הוא הִתְחַוֵּור הִתְחַוֵּר
hit'khavevr

Fem.

את הִתְחַוַּורְתְּ הִתְחַוַּרְתְּ
hit'khavavr'te
היא הִתְחַוְּורָה הִתְחַוְּרָה
hit'khavevrah
אנחנו הִתְחַוַּורְנוּ הִתְחַוַּרְנוּ
hit'khavavr'nu
אתם הִתְחַוַּורְתֶּם הִתְחַוַּרְתֶּם
hit'khavavr'tem
הם הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru
אתן הִתְחַוַּורְתֶּן הִתְחַוַּרְתֶּן
hit'khavavr'tenn
הן הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru

Future

אני אֶתְחַוֵּור אֶתְחַוֵּר
et'khavevr

Masc.

אתה תִּתְחַוֵּור תִּתְחַוֵּר
tit'khavevr
הוא יִתְחַוֵּור יִתְחַוֵּר
yit'khavevr

Fem.

את תִּתְחַוְּורִי תִּתְחַוְּרִי
tit'khavevri
היא תִּתְחַוֵּור תִּתְחַוֵּר
tit'khavevr
אנחנו נִתְחַוֵּור נִתְחַוֵּר
nit'khavevr
אתם תִּתְחַוְּורוּ תִּתְחַוְּרוּ
tit'khavevru
הם יִתְחַוְּורוּ יִתְחַוְּרוּ
yit'khavevru
אתן תִּתְחַוֵּורְנָה תִּתְחַוֵּרְנָה
tit'khavevr'nah
הן יִתְחַוְּורוּ תִּתְחַוֵּרְנָה
yit'khavevru

Imperative

Masc.

אתה הִתְחַוֵּור הִתְחַוֵּר
hit'khavevr
אתם הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru

Fem.

את הִתְחַוְּורִי הִתְחַוְּרִי
hit'khavevri
אתן הִתְחַוְּורוּ הִתְחַוְּרוּ
hit'khavevru