לְהִתְחַזֵּק (lehit'khazeq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַזֵּק
mit'khazeq
אנחנו/אתם/הן מִתְחַזְּקִים
mit'khazeqim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַזֶּקֶת
mit'khazeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַזְּקוֹת
mit'khazeqott

Past

hit'khazaq'ti

Masc.

hit'khazaq'ta
hit'khazeq

Fem.

hit'khazaq'te
hit'khazeqah
hit'khazaq'nu
hit'khazaq'tem
hit'khazequ
hit'khazaq'tenn
hit'khazequ

Future

et'khazeq

Masc.

tit'khazeq
yit'khazeq

Fem.

tit'khazeqi
tit'khazeq
nit'khazeq
tit'khazequ
yit'khazequ
tit'khazequ
yit'khazequ

Imperative

Masc.

hit'khazeq
hit'khazequ

Fem.

hit'khazeqi
hit'khazequ