לְהִתְחַיֵּיב (lehit'khayeyv) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַיֵּב לְהִתְחַיֵּיב - מִתְחַיֵּיב [ lehit'khayeyv - mit'khayeyv ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַיֵּיב מִתְחַיֵּב
mit'khayeyv
אנחנו/אתם/הן מִתְחַיְּיבִים מִתְחַיְּבִים
mit'khayeyvim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַיֶּיבֶת מִתְחַיֶּבֶת
mit'khayeyvett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַיְּיבוֹת מִתְחַיְּבוֹת
mit'khayeyvott

Past

אני הִתְחַיַּיבְתִּי הִתְחַיַּבְתִּי
hit'khayayv'ti

Masc.

אתה הִתְחַיַּיבְתָּ הִתְחַיַּבְתָּ
hit'khayayv'ta
הוא הִתְחַיֵּיב הִתְחַיֵּב
hit'khayeyv

Fem.

את הִתְחַיַּיבְתְּ הִתְחַיַּבְתְּ
hit'khayayv'te
היא הִתְחַיְּיבָה הִתְחַיְּבָה
hit'khayeyvah
אנחנו הִתְחַיַּיבְנוּ הִתְחַיַּבְנוּ
hit'khayayv'nu
אתם הִתְחַיַּיבְתֶּם הִתְחַיַּבְתֶּם
hit'khayayv'tem
הם הִתְחַיְּיבוּ הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyvu
אתן הִתְחַיַּיבְתֶּן הִתְחַיַּבְתֶּן
hit'khayayv'tenn
הן הִתְחַיְּיבוּ הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyvu

Future

אני אֶתְחַיֵּיב אֶתְחַיֵּב
et'khayeyv

Masc.

אתה תִּתְחַיֵּיב תִּתְחַיֵּב
tit'khayeyv
הוא יִתְחַיֵּיב יִתְחַיֵּב
yit'khayeyv

Fem.

את תִּתְחַיְּיבִי תִּתְחַיְּבִי
tit'khayeyvi
היא תִּתְחַיֵּיב תִּתְחַיֵּב
tit'khayeyv
אנחנו נִתְחַיֵּיב נִתְחַיֵּב
nit'khayeyv
אתם תִּתְחַיְּיבוּ תִּתְחַיְּבוּ
tit'khayeyvu
הם יִתְחַיְּיבוּ יִתְחַיְּבוּ
yit'khayeyvu
אתן תִּתְחַיֵּיבְנָה תִּתְחַיֵּבְנָה
tit'khayeyv'nah
הן יִתְחַיְּיבוּ תִּתְחַיֵּבְנָה
yit'khayeyvu

Imperative

Masc.

אתה הִתְחַיֵּיב הִתְחַיֵּב
hit'khayeyv
אתם הִתְחַיְּיבוּ הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyvu

Fem.

את הִתְחַיְּיבִי הִתְחַיְּבִי
hit'khayeyvi
אתן הִתְחַיֵּיבְנָה הִתְחַיְּבוּ
hit'khayeyv'nah