לְהִתְחַיֵּיל (lehit'khayeyl) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַיֵּל לְהִתְחַיֵּיל - מִתְחַיֵּיל [ lehit'khayeyl - mit'khayeyl ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַיֵּיל מִתְחַיֵּל
mit'khayeyl
אנחנו/אתם/הן מִתְחַיְּילִים מִתְחַיְּלִים
mit'khayeylim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַיֶּילֶת מִתְחַיֶּלֶת
mit'khayeylett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַיְּילוֹת מִתְחַיְּלוֹת
mit'khayeylott

Past

אני הִתְחַיַּילְתִּי הִתְחַיַּלְתִּי
hit'khayayl'ti

Masc.

אתה הִתְחַיַּילְתָּ הִתְחַיַּלְתָּ
hit'khayayl'ta
הוא הִתְחַיֵּיל הִתְחַיֵּל
hit'khayeyl

Fem.

את הִתְחַיַּילְתְּ הִתְחַיַּלְתְּ
hit'khayayl'te
היא הִתְחַיְּילָה הִתְחַיְּלָה
hit'khayeylah
אנחנו הִתְחַיַּילְנוּ הִתְחַיַּלְנוּ
hit'khayayl'nu
אתם הִתְחַיַּילְתֶּם הִתְחַיַּלְתֶּם
hit'khayayl'tem
הם הִתְחַיְּילוּ הִתְחַיְּלוּ
hit'khayeylu
אתן הִתְחַיַּילְתֶּן הִתְחַיַּלְתֶּן
hit'khayayl'tenn
הן הִתְחַיְּילוּ הִתְחַיְּלוּ
hit'khayeylu

Future

אני אֶתְחַיֵּיל אֶתְחַיֵּל
et'khayeyl

Masc.

אתה תִּתְחַיֵּיל תִּתְחַיֵּל
tit'khayeyl
הוא יִתְחַיֵּיל יִתְחַיֵּל
yit'khayeyl

Fem.

את תִּתְחַיְּילִי תִּתְחַיְּלִי
tit'khayeyli
היא תִּתְחַיֵּיל תִּתְחַיֵּל
tit'khayeyl
אנחנו נִתְחַיֵּיל נִתְחַיֵּל
nit'khayeyl
אתם תִּתְחַיְּילוּ תִּתְחַיְּלוּ
tit'khayeylu
הם יִתְחַיְּילוּ יִתְחַיְּלוּ
yit'khayeylu
אתן תִּתְחַיְּילוּ תִּתְחַיְּלוּ
tit'khayeylu
הן תִּתְחַיֵּילְנָה תִּתְחַיֵּלְנָה
tit'khayeyl'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְחַיֵּיל הִתְחַיֵּל
hit'khayeyl
אתם הִתְחַיְּילוּ הִתְחַיְּלוּ
hit'khayeylu

Fem.

את הִתְחַיְּילִי הִתְחַיְּלִי
hit'khayeyli
אתן הִתְחַיֵּילְנָה הִתְחַיֵּלְנָה
hit'khayeyl'nah