לְהִתְחַכֵּם (lehit'khakem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַכֵּם
mit'khakem
אנחנו/אתם/הן מִתְחַכְּמִים
mit'khakemim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַכֶּמֶת
mit'khakemett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַכְּמוֹת
mit'khakemott

Past

hit'khakam'ti

Masc.

hit'khakam'ta
hit'khakem

Fem.

hit'khakam'te
hit'khakemah
hit'khakam'nu
hit'khakam'tem
hit'khakemu
hit'khakam'tenn
hit'khakemu

Future

et'khakem

Masc.

tit'khakem
yit'khakem

Fem.

tit'khakemi
tit'khakem
nit'khakem
tit'khakemu
yit'khakemu
tit'khakem'nah
tit'khakem'nah

Imperative

Masc.

hit'khakem
hit'khakemu

Fem.

hit'khakemi
hit'khakemu