לְהִתְחַלְחֵל (lehit'khal'khel) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַלְחֵל - מִתְחַלְחֵל [ lehit'khal'khel - mit'khal'khel ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַלְחֵל
mit'khal'khel
אנחנו/אתם/הן מִתְחַלְחֲלִים
mit'khal'khalim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַלְחֶלֶת
mit'khal'khelett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַלְחֲלוֹת
mit'khal'khalott

Past

hit'khal'khal'ti

Masc.

hit'khal'khal'ta
hit'khal'khel

Fem.

hit'khal'khal'te
hit'khal'khalah
hit'khal'khal'nu
hit'khal'khal'tem
hit'khal'khalu
hit'khal'khal'tenn
hit'khal'khalu

Future

et'khal'khel

Masc.

tit'khal'khel
yit'khal'khel

Fem.

tit'khal'khali
tit'khal'khel
nit'khal'khel
tit'khal'khalu
yit'khal'khalu
tit'khal'khel'nah
tit'khal'khel'nah

Imperative

Masc.

hit'khal'khel
hit'khal'khalu

Fem.

hit'khal'khali
hit'khal'khel'nah