לְהִתְחַלֵּף (lehit'khalef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַלֵּף
mit'khalef
אנחנו/אתם/הן מִתְחַלְּפִים
mit'khalefim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַלֶּפֶת
mit'khalefett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַלְּפוֹת
mit'khalefott

Past

hit'khalaf'ti

Masc.

hit'khalaf'ta
hit'khalef

Fem.

hit'khalaf'te
hit'khalefah
hit'khalaf'nu
hit'khalaf'tem
hit'khalefu
hit'khalaf'tenn
hit'khalefu

Future

et'khalef

Masc.

tit'khalef
yit'khalef

Fem.

tit'khalefi
tit'khalef
nit'khalef
tit'khalefu
yit'khalefu
tit'khalef'nah
tit'khalef'nah

Imperative

Masc.

hit'khalef
hit'khalefu

Fem.

hit'khalefi
hit'khalef'nah