לְהִתְחַמֵּם (lehit'khamem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַמֵּם
mit'khamem
אנחנו/אתם/הן מִתְחַמְּמִים
mit'khamemim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַמֶּמֶת
mit'khamemett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַמְּמוֹת
mit'khamemott

Past

hit'khamam'ti

Masc.

hit'khamam'ta
hit'khamem

Fem.

hit'khamam'te
hit'khamemah
hit'khamam'nu
hit'khamam'tem
hit'khamemu
hit'khamam'tenn
hit'khamemu

Future

et'khamem

Masc.

tit'khamem
yit'khamem

Fem.

tit'khamemi
tit'khamem
nit'khamem
tit'khamemu
yit'khamemu
tit'khamem'nah
tit'khamem'nah

Imperative

Masc.

hit'khamem
hit'khamemu

Fem.

hit'khamemi
hit'khamem'nah