לְהִתְחַמֵּק (lehit'khameq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַמֵּק
mit'khameq
אנחנו/אתם/הן מִתְחַמְּקִים
mit'khameqim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַמֶּקֶת
mit'khameqett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַמְּקוֹת
mit'khameqott

Past

hit'khamaq'ti

Masc.

hit'khamaq'ta
hit'khameq

Fem.

hit'khamaq'te
hit'khameqah
hit'khamaq'nu
hit'khamaq'tem
hit'khamequ
hit'khamaq'tenn
hit'khamequ

Future

et'khameq

Masc.

tit'khameq
yit'khameq

Fem.

tit'khameqi
tit'khameq
nit'khameq
tit'khamequ
yit'khamequ
tit'khameq'nah
yit'khamequ

Imperative

Masc.

hit'khameq
hit'khamequ

Fem.

hit'khameqi
hit'khameq'nah