לְהִתְחַמֵּשׁ (lehit'khamesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַמֵּשׁ
mit'khamesh
אנחנו/אתם/הן מִתְחַמְּשִׁים
mit'khameshim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַמֶּשֶׁת
mit'khameshett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַמְּשׁוֹת
mit'khameshott

Past

hit'khamash'ti

Masc.

hit'khamash'ta
hit'khamesh

Fem.

hit'khamash'te
hit'khameshah
hit'khamash'nu
hit'khamash'tem
hit'khameshu
hit'khamash'tenn
hit'khameshu

Future

et'khamesh

Masc.

tit'khamesh
yit'khamesh

Fem.

tit'khameshi
tit'khamesh
nit'khamesh
tit'khameshu
yit'khameshu
tit'khameshu
tit'khamesh'nah

Imperative

Masc.

hit'khamesh
hit'khameshu

Fem.

hit'khameshi
hit'khamesh'nah