לְהִתְחַנֵּף (lehit'khanef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַנֵּף
mit'khanef
אנחנו/אתם/הן מִתְחַנְּפִים
mit'khanefim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַנֶּפֶת
mit'khanefett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַנְּפוֹת
mit'khanefott

Past

hit'khanaf'ti

Masc.

hit'khanaf'ta
hit'khanef

Fem.

hit'khanaf'te
hit'khanefah
hit'khanaf'nu
hit'khanaf'tem
hit'khanefu
hit'khanaf'tenn
hit'khanefu

Future

et'khanef

Masc.

tit'khanef
yit'khanef

Fem.

tit'khanefi
tit'khanef
nit'khanef
tit'khanefu
yit'khanefu
tit'khanefu
yit'khanefu

Imperative

Masc.

hit'khanef
hit'khanefu

Fem.

hit'khanefi
hit'khanefu