לְהִתְחַסֵּד (lehit'khased) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַסֵּד - מִתְחַסֵּד [ lehit'khased - mit'khased ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַסֵּד
mit'khased
אנחנו/אתם/הן מִתְחַסְּדִים
mit'khasedim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַסֶּדֶת
mit'khasedett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַסְּדוֹת
mit'khasedott

Past

hit'khassad'ti

Masc.

hit'khassad'ta
hit'khased

Fem.

hit'khassad'te
hit'khasedah
hit'khassad'nu
hit'khassad'tem
hit'khasedu
hit'khassad'tenn
hit'khasedu

Future

et'khased

Masc.

tit'khased
yit'khased

Fem.

tit'khasedi
tit'khased
nit'khased
tit'khasedu
yit'khasedu
tit'khased'nah
tit'khased'nah

Imperative

Masc.

hit'khased
hit'khasedu

Fem.

hit'khasedi
hit'khased'nah