לְהִתְחַסֵּל (lehit'khasel) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְחַסֵּל - מִתְחַסֵּל [ lehit'khasel - mit'khasel ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַסֵּל
mit'khasel
אנחנו/אתם/הן מִתְחַסְּלִים
mit'khaselim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַסֶּלֶת
mit'khaselett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַסְּלוֹת
mit'khaselott

Past

hit'khassal'ti

Masc.

hit'khassal'ta
hit'khasel

Fem.

hit'khassal'te
hit'khaselah
hit'khassal'nu
hit'khassal'tem
hit'khaselu
hit'khassal'tenn
hit'khaselu

Future

et'khasel

Masc.

tit'khasel
yit'khasel

Fem.

tit'khaseli
tit'khasel
nit'khasel
tit'khaselu
yit'khaselu
tit'khasel'nah
yit'khaselu

Imperative

Masc.

hit'khasel
hit'khaselu

Fem.

hit'khaseli
hit'khaselu