לְהִתְחַפֵּר (lehit'khaper) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַפֵּר
mit'khaper
אנחנו/אתם/הן מִתְחַפְּרִים
mit'khaperim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַפֶּרֶת
mit'khaperett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַפְּרוֹת
mit'khaperott

Past

hit'khapar'ti

Masc.

hit'khapar'ta
hit'khaper

Fem.

hit'khapar'te
hit'khaperah
hit'khapar'nu
hit'khapar'tem
hit'khaperu
hit'khapar'tenn
hit'khaperu

Future

et'khaper

Masc.

tit'khaper
yit'khaper

Fem.

tit'khaperi
tit'khaper
nit'khaper
tit'khaperu
yit'khaperu
tit'khaper'nah
yit'khaperu

Imperative

Masc.

hit'khaper
hit'khaperu

Fem.

hit'khaperi
hit'khaper'nah