לְהִתְחַפֵּשׁ (lehit'khapesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַפֵּשׁ
mit'khapesh
אנחנו/אתם/הן מִתְחַפְּשִׁים
mit'khapeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַפֶּשֶׁת
mit'khapeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַפְּשׁוֹת
mit'khapeshott

Past

hit'khapash'ti

Masc.

hit'khapash'ta
hit'khapesh

Fem.

hit'khapash'te
hit'khapeshah
hit'khapash'nu
hit'khapash'tem
hit'khapeshu
hit'khapash'tenn
hit'khapeshu

Future

et'khapesh

Masc.

tit'khapesh
yit'khapesh

Fem.

tit'khapeshi
tit'khapesh
nit'khapesh
tit'khapeshu
yit'khapeshu
tit'khapeshu
yit'khapeshu

Imperative

Masc.

hit'khapesh
hit'khapeshu

Fem.

hit'khapeshi
hit'khapeshu