לְהִתְחַצֵּף (lehit'khatsef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַצֵּף
mit'khatsef
אנחנו/אתם/הן מִתְחַצְּפִים
mit'khatsefim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַצֶּפֶת
mit'khatsefett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַצְּפוֹת
mit'khatsefott

Past

hit'khatsaf'ti

Masc.

hit'khatsaf'ta
hit'khatsef

Fem.

hit'khatsaf'te
hit'khatsefah
hit'khatsaf'nu
hit'khatsaf'tem
hit'khatsefu
hit'khatsaf'tenn
hit'khatsefu

Future

et'khatsef

Masc.

tit'khatsef
yit'khatsef

Fem.

tit'khatsefi
tit'khatsef
nit'khatsef
tit'khatsefu
yit'khatsefu
tit'khatsefu
yit'khatsefu

Imperative

Masc.

hit'khatsef
hit'khatsefu

Fem.

hit'khatsefi
hit'khatsef'nah