לְהִתְחַקּוֹת (lehit'khaqott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַקֶּה
mit'khaqeh
אנחנו/אתם/הן מִתְחַקִּים
mit'khaqim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַקָּה
mit'khaqah
אנחנו/אתן/הן מִתְחַקּוֹת
mit'khaqott

Past

hit'khaqiti

Masc.

hit'khaqita
hit'khaqah

Fem.

hit'khaqitt
hit'khaqetah
hit'khaqinu
hit'khaqitem
hit'khaqu
hit'khaqitenn
hit'khaqu

Future

et'khaqeh

Masc.

tit'khaqeh
yit'khaqeh

Fem.

tit'khaqi
tit'khaqeh
nit'khaqeh
tit'khaqu
yit'khaqu
tit'khaqeynah
tit'khaqeynah

Imperative

Masc.

hit'khaqeh
hit'khaqu

Fem.

hit'khaqi
hit'khaqeynah