לְהִתְחַשֵּׁב (lehit'khashev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְחַשֵּׁב
mit'khashev
אנחנו/אתם/הן מִתְחַשְּׁבִים
mit'khashevim

Fem.

אני/את/היא מִתְחַשֶּׁבֶת
mit'khashevett
אנחנו/אתן/הן מִתְחַשְּׁבוֹת
mit'khashevott

Past

hit'khashav'ti

Masc.

hit'khashav'ta
hit'khashev

Fem.

hit'khashav'te
hit'khashevah
hit'khashav'nu
hit'khashav'tem
hit'khashevu
hit'khashav'tenn
hit'khashevu

Future

et'khashev

Masc.

tit'khashev
yit'khashev

Fem.

tit'khashevi
tit'khashev
nit'khashev
tit'khashevu
yit'khashevu
tit'khashev'nah
tit'khashev'nah

Imperative

Masc.

hit'khashev
hit'khashevu

Fem.

hit'khashevi
hit'khashevu