לְהִתְיַיבֵּשׁ (lehit'yaybesh) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַבֵּשׁ לְהִתְיַיבֵּשׁ - מִתְיַיבֵּשׁ [ lehit'yaybesh - mit'yaybesh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַיבֵּשׁ מִתְיַבֵּשׁ
mit'yaybesh
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיבְּשִׁים מִתְיַבְּשִׁים
mit'yaybeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַיבֶּשֶׁת מִתְיַבֶּשֶׁת
mit'yaybeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיבְּשׁוֹת מִתְיַבְּשׁוֹת
mit'yaybeshott

Past

אני הִתְיַיבַּשְׁתִּי הִתְיַבַּשְׁתִּי
hit'yaybash'ti

Masc.

אתה הִתְיַיבַּשְׁתָּ הִתְיַבַּשְׁתָּ
hit'yaybash'ta
הוא הִתְיַיבֵּשׁ הִתְיַבֵּשׁ
hit'yaybesh

Fem.

את הִתְיַיבַּשְׁתְּ הִתְיַבַּשְׁתְּ
hit'yaybash'te
היא הִתְיַיבְּשָׁה הִתְיַבְּשָׁה
hit'yaybeshah
אנחנו הִתְיַיבַּשְׁנוּ הִתְיַבַּשְׁנוּ
hit'yaybash'nu
אתם הִתְיַיבַּשְׁתֶּם הִתְיַבַּשְׁתֶּם
hit'yaybash'tem
הם הִתְיַיבְּשׁוּ הִתְיַבְּשׁוּ
hit'yaybeshu
אתן הִתְיַיבַּשְׁתֶּן הִתְיַבַּשְׁתֶּן
hit'yaybash'tenn
הן הִתְיַיבְּשׁוּ הִתְיַבְּשׁוּ
hit'yaybeshu

Future

אני אֶתְיַיבֵּשׁ אֶתְיַבֵּשׁ
et'yaybesh

Masc.

אתה תִּתְיַיבֵּשׁ תִּתְיַבֵּשׁ
tit'yaybesh
הוא יִתְיַיבֵּשׁ יִתְיַבֵּשׁ
yit'yaybesh

Fem.

את תִּתְיַיבְּשִׁי תִּתְיַבְּשִׁי
tit'yaybeshi
היא תִּתְיַיבֵּשׁ תִּתְיַבֵּשׁ
tit'yaybesh
אנחנו נִתְיַיבֵּשׁ נִתְיַבֵּשׁ
nit'yaybesh
אתם תִּתְיַיבְּשׁוּ תִּתְיַבְּשׁוּ
tit'yaybeshu
הם יִתְיַיבְּשׁוּ יִתְיַבְּשׁוּ
yit'yaybeshu
אתן תִּתְיַיבְּשׁוּ תִּתְיַבֵּשְׁנָה
tit'yaybeshu
הן יִתְיַיבְּשׁוּ תִּתְיַבֵּשְׁנָה
yit'yaybeshu

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַיבֵּשׁ הִתְיַבֵּשׁ
hit'yaybesh
אתם הִתְיַיבְּשׁוּ הִתְיַבְּשׁוּ
hit'yaybeshu

Fem.

את הִתְיַיבְּשִׁי הִתְיַבְּשִׁי
hit'yaybeshi
אתן הִתְיַיבְּשׁוּ הִתְיַבְּשׁוּ
hit'yaybeshu