לְהִתְיַידֵּד (lehit'yayded) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַדֵּד לְהִתְיַידֵּד - מִתְיַידֵּד [ lehit'yayded - mit'yayded ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַידֵּד מִתְיַדֵּד
mit'yayded
אנחנו/אתם/הן מִתְיַידְּדִים מִתְיַדְּדִים
mit'yaydedim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַידֶּדֶת מִתְיַדֶּדֶת
mit'yaydedett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַידְּדוֹת מִתְיַדְּדוֹת
mit'yaydedott

Past

אני הִתְיַידַּדְתִּי הִתְיַדַּדְתִּי
hit'yaydad'ti

Masc.

אתה הִתְיַידַּדְתָּ הִתְיַדַּדְתָּ
hit'yaydad'ta
הוא הִתְיַידֵּד הִתְיַדֵּד
hit'yayded

Fem.

את הִתְיַידַּדְתְּ הִתְיַדַּדְתְּ
hit'yaydad'te
היא הִתְיַידְּדָה הִתְיַדְּדָה
hit'yaydedah
אנחנו הִתְיַידַּדְנוּ הִתְיַדַּדְנוּ
hit'yaydad'nu
אתם הִתְיַידַּדְתֶּם הִתְיַדַּדְתֶּם
hit'yaydad'tem
הם הִתְיַידְּדוּ הִתְיַדְּדוּ
hit'yaydedu
אתן הִתְיַידַּדְתֶּן הִתְיַדַּדְתֶּן
hit'yaydad'tenn
הן הִתְיַידְּדוּ הִתְיַדְּדוּ
hit'yaydedu

Future

אני אֶתְיַידֵּד אֶתְיַדֵּד
et'yayded

Masc.

אתה תִּתְיַידֵּד תִּתְיַדֵּד
tit'yayded
הוא יִתְיַידֵּד יִתְיַדֵּד
yit'yayded

Fem.

את תִּתְיַידְּדִי תִּתְיַדְּדִי
tit'yaydedi
היא תִּתְיַידֵּד תִּתְיַדֵּד
tit'yayded
אנחנו נִתְיַידֵּד נִתְיַדֵּד
nit'yayded
אתם תִּתְיַידְּדוּ תִּתְיַדְּדוּ
tit'yaydedu
הם יִתְיַידְּדוּ יִתְיַדְּדוּ
yit'yaydedu
אתן תִּתְיַידֵּדְנָה תִּתְיַדֵּדְנָה
tit'yayded'nah
הן תִּתְיַידֵּדְנָה תִּתְיַדֵּדְנָה
tit'yayded'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַידֵּד הִתְיַדֵּד
hit'yayded
אתם הִתְיַידְּדוּ הִתְיַדְּדוּ
hit'yaydedu

Fem.

את הִתְיַידְּדִי הִתְיַדְּדִי
hit'yaydedi
אתן הִתְיַידֵּדְנָה הִתְיַדֵּדְנָה
hit'yayded'nah