לְהִתְיַילֵּד (lehit'yayled) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַלֵּד לְהִתְיַילֵּד - מִתְיַילֵּד [ lehit'yayled - mit'yayled ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַילֵּד מִתְיַלֵּד
mit'yayled
אנחנו/אתם/הן מִתְיַילְּדִים מִתְיַלְּדִים
mit'yayledim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַילֶּדֶת מִתְיַלֶּדֶת
mit'yayledett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַילְּדוֹת מִתְיַלְּדוֹת
mit'yayledott

Past

אני הִתְיַילַּדְתִּי הִתְיַלַּדְתִּי
hit'yaylad'ti

Masc.

אתה הִתְיַילַּדְתָּ הִתְיַלַּדְתָּ
hit'yaylad'ta
הוא הִתְיַילֵּד הִתְיַלֵּד
hit'yayled

Fem.

את הִתְיַילַּדְתְּ הִתְיַלַּדְתְּ
hit'yaylad'te
היא הִתְיַילְּדָה הִתְיַלְּדָה
hit'yayledah
אנחנו הִתְיַילַּדְנוּ הִתְיַלַּדְנוּ
hit'yaylad'nu
אתם הִתְיַילַּדְתֶּם הִתְיַלַּדְתֶּם
hit'yaylad'tem
הם הִתְיַילְּדוּ הִתְיַלְּדוּ
hit'yayledu
אתן הִתְיַילַּדְתֶּן הִתְיַלַּדְתֶּן
hit'yaylad'tenn
הן הִתְיַילְּדוּ הִתְיַלְּדוּ
hit'yayledu

Future

אני אֶתְיַילֵּד אֶתְיַלֵּד
et'yayled

Masc.

אתה תִּתְיַילֵּד תִּתְיַלֵּד
tit'yayled
הוא יִתְיַילֵּד יִתְיַלֵּד
yit'yayled

Fem.

את תִּתְיַילְּדִי תִּתְיַלְּדִי
tit'yayledi
היא תִּתְיַילֵּד תִּתְיַלֵּד
tit'yayled
אנחנו נִתְיַילֵּד נִתְיַלֵּד
nit'yayled
אתם תִּתְיַילְּדוּ תִּתְיַלְּדוּ
tit'yayledu
הם יִתְיַילְּדוּ יִתְיַלְּדוּ
yit'yayledu
אתן תִּתְיַילֵּדְנָה תִּתְיַלְּדוּ
tit'yayled'nah
הן תִּתְיַילֵּדְנָה יִתְיַלְּדוּ
tit'yayled'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַילֵּד הִתְיַלֵּד
hit'yayled
אתם הִתְיַילְּדוּ הִתְיַלְּדוּ
hit'yayledu

Fem.

את הִתְיַילְּדִי הִתְיַלְּדִי
hit'yayledi
אתן הִתְיַילֵּדְנָה הִתְיַלְּדוּ
hit'yayled'nah