לְהִתְיַימֵּר (lehit'yaymer) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַמֵּר לְהִתְיַימֵּר - מִתְיַימֵּר [ lehit'yaymer - mit'yaymer ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַימֵּר מִתְיַמֵּר
mit'yaymer
אנחנו/אתם/הן מִתְיַימְּרִים מִתְיַמְּרִים
mit'yaymerim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַימֶּרֶת מִתְיַמֶּרֶת
mit'yaymerett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַימְּרוֹת מִתְיַמְּרוֹת
mit'yaymerott

Past

אני הִתְיַימַּרְתִּי הִתְיַמַּרְתִּי
hit'yaymar'ti

Masc.

אתה הִתְיַימַּרְתָּ הִתְיַמַּרְתָּ
hit'yaymar'ta
הוא הִתְיַימֵּר הִתְיַמֵּר
hit'yaymer

Fem.

את הִתְיַימַּרְתְּ הִתְיַמַּרְתְּ
hit'yaymar'te
היא הִתְיַימְּרָה הִתְיַמְּרָה
hit'yaymerah
אנחנו הִתְיַימַּרְנוּ הִתְיַמַּרְנוּ
hit'yaymar'nu
אתם הִתְיַימַּרְתֶּם הִתְיַמַּרְתֶּם
hit'yaymar'tem
הם הִתְיַימְּרוּ הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymeru
אתן הִתְיַימַּרְתֶּן הִתְיַמַּרְתֶּן
hit'yaymar'tenn
הן הִתְיַימְּרוּ הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymeru

Future

אני אֶתְיַימֵּר אֶתְיַמֵּר
et'yaymer

Masc.

אתה תִּתְיַימֵּר תִּתְיַמֵּר
tit'yaymer
הוא יִתְיַימֵּר יִתְיַמֵּר
yit'yaymer

Fem.

את תִּתְיַימְּרִי תִּתְיַמְּרִי
tit'yaymeri
היא תִּתְיַימֵּר תִּתְיַמֵּר
tit'yaymer
אנחנו נִתְיַימֵּר נִתְיַמֵּר
nit'yaymer
אתם תִּתְיַימְּרוּ תִּתְיַמְּרוּ
tit'yaymeru
הם יִתְיַימְּרוּ יִתְיַמְּרוּ
yit'yaymeru
אתן תִּתְיַימֵּרְנָה תִּתְיַמְּרוּ
tit'yaymer'nah
הן תִּתְיַימֵּרְנָה יִתְיַמְּרוּ
tit'yaymer'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַימֵּר הִתְיַמֵּר
hit'yaymer
אתם הִתְיַימְּרוּ הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymeru

Fem.

את הִתְיַימְּרִי הִתְיַמְּרִי
hit'yaymeri
אתן הִתְיַימֵּרְנָה הִתְיַמְּרוּ
hit'yaymer'nah