לְהִתְיַיסֵּר (lehit'yayser) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַסֵּר לְהִתְיַיסֵּר - מִתְיַיסֵּר [ lehit'yayser - mit'yayser ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַיסֵּר מִתְיַסֵּר
mit'yayser
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיסְּרִים מִתְיַסְּרִים
mit'yayserim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַיסֶּרֶת מִתְיַסֶּרֶת
mit'yayserett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיסְּרוֹת מִתְיַסְּרוֹת
mit'yayserott

Past

אני הִתְיַיסַּרְתִּי הִתְיַסַּרְתִּי
hit'yayssar'ti

Masc.

אתה הִתְיַיסַּרְתָּ הִתְיַסַּרְתָּ
hit'yayssar'ta
הוא הִתְיַיסֵּר הִתְיַסֵּר
hit'yayser

Fem.

את הִתְיַיסַּרְתְּ הִתְיַסַּרְתְּ
hit'yayssar'te
היא הִתְיַיסְּרָה הִתְיַסְּרָה
hit'yayserah
אנחנו הִתְיַיסַּרְנוּ הִתְיַסַּרְנוּ
hit'yayssar'nu
אתם הִתְיַיסַּרְתֶּם הִתְיַסַּרְתֶּם
hit'yayssar'tem
הם הִתְיַיסְּרוּ הִתְיַסְּרוּ
hit'yayseru
אתן הִתְיַיסַּרְתֶּן הִתְיַסַּרְתֶּן
hit'yayssar'tenn
הן הִתְיַיסְּרוּ הִתְיַסְּרוּ
hit'yayseru

Future

אני אֶתְיַיסֵּר אֶתְיַסֵּר
et'yayser

Masc.

אתה תִּתְיַיסֵּר תִּתְיַסֵּר
tit'yayser
הוא יִתְיַיסֵּר יִתְיַסֵּר
yit'yayser

Fem.

את תִּתְיַיסְּרִי תִּתְיַסְּרִי
tit'yayseri
היא תִּתְיַיסֵּר תִּתְיַסֵּר
tit'yayser
אנחנו נִתְיַיסֵּר נִתְיַסֵּר
nit'yayser
אתם תִּתְיַיסְּרוּ תִּתְיַסְּרוּ
tit'yayseru
הם יִתְיַיסְּרוּ יִתְיַסְּרוּ
yit'yayseru
אתן תִּתְיַיסֵּרְנָה תִּתְיַסְּרוּ
tit'yayser'nah
הן תִּתְיַיסֵּרְנָה יִתְיַסְּרוּ
tit'yayser'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַיסֵּר הִתְיַסֵּר
hit'yayser
אתם הִתְיַיסְּרוּ הִתְיַסְּרוּ
hit'yayseru

Fem.

את הִתְיַיסְּרִי הִתְיַסְּרִי
hit'yayseri
אתן הִתְיַיסֵּרְנָה הִתְיַסֵּרְנָה
hit'yayser'nah