לְהִתְיַיצֵּב (lehit'yaytsev) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַצֵּב לְהִתְיַיצֵּב - מִתְיַיצֵּב [ lehit'yaytsev - mit'yaytsev ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַיצֵּב מִתְיַצֵּב
mit'yaytsev
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיצְּבִים מִתְיַצְּבִים
mit'yaytsevim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַיצֶּבֶת מִתְיַצֶּבֶת
mit'yaytsevett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיצְּבוֹת מִתְיַצְּבוֹת
mit'yaytsevott

Past

אני הִתְיַיצַּבְתִּי הִתְיַצַּבְתִּי
hit'yaytsav'ti

Masc.

אתה הִתְיַיצַּבְתָּ הִתְיַצַּבְתָּ
hit'yaytsav'ta
הוא הִתְיַיצֵּב הִתְיַצֵּב
hit'yaytsev

Fem.

את הִתְיַיצַּבְתְּ הִתְיַצַּבְתְּ
hit'yaytsav'te
היא הִתְיַיצְּבָה הִתְיַצְּבָה
hit'yaytsevah
אנחנו הִתְיַיצַּבְנוּ הִתְיַצַּבְנוּ
hit'yaytsav'nu
אתם הִתְיַיצַּבְתֶּם הִתְיַצַּבְתֶּם
hit'yaytsav'tem
הם הִתְיַיצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
hit'yaytsevu
אתן הִתְיַיצַּבְתֶּן הִתְיַצַּבְתֶּן
hit'yaytsav'tenn
הן הִתְיַיצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
hit'yaytsevu

Future

אני אֶתְיַיצֵּב אֶתְיַצֵּב
et'yaytsev

Masc.

אתה תִּתְיַיצֵּב תִּתְיַצֵּב
tit'yaytsev
הוא יִתְיַיצֵּב יִתְיַצֵּב
yit'yaytsev

Fem.

את תִּתְיַיצְּבִי תִּתְיַצְּבִי
tit'yaytsevi
היא תִּתְיַיצֵּב תִּתְיַצֵּב
tit'yaytsev
אנחנו נִתְיַיצֵּב נִתְיַצֵּב
nit'yaytsev
אתם תִּתְיַיצְּבוּ תִּתְיַצְּבוּ
tit'yaytsevu
הם יִתְיַיצְּבוּ יִתְיַצְּבוּ
yit'yaytsevu
אתן תִּתְיַיצֵּבְנָה תִּתְיַצְּבוּ
tit'yaytsev'nah
הן תִּתְיַיצֵּבְנָה יִתְיַצְּבוּ
tit'yaytsev'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַיצֵּב הִתְיַצֵּב
hit'yaytsev
אתם הִתְיַיצְּבוּ הִתְיַצְּבוּ
hit'yaytsevu

Fem.

את הִתְיַיצְּבִי הִתְיַצְּבִי
hit'yaytsevi
אתן הִתְיַיצֵּבְנָה הִתְיַצֵּבְנָה
hit'yaytsev'nah