לְהִתְיַיקֵּר (lehit'yayqer) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַקֵּר לְהִתְיַיקֵּר - מִתְיַיקֵּר [ lehit'yayqer - mit'yayqer ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַיקֵּר מִתְיַקֵּר
mit'yayqer
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיקְּרִים מִתְיַקְּרִים
mit'yayqerim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַיקֶּרֶת מִתְיַקֶּרֶת
mit'yayqerett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיקְּרוֹת מִתְיַקְּרוֹת
mit'yayqerott

Past

אני הִתְיַיקַּרְתִּי הִתְיַקַּרְתִּי
hit'yayqar'ti

Masc.

אתה הִתְיַיקַּרְתָּ הִתְיַקַּרְתָּ
hit'yayqar'ta
הוא הִתְיַיקֵּר הִתְיַקֵּר
hit'yayqer

Fem.

את הִתְיַיקַּרְתְּ הִתְיַקַּרְתְּ
hit'yayqar'te
היא הִתְיַיקְּרָה הִתְיַקְּרָה
hit'yayqerah
אנחנו הִתְיַיקַּרְנוּ הִתְיַקַּרְנוּ
hit'yayqar'nu
אתם הִתְיַיקַּרְתֶּם הִתְיַקַּרְתֶּם
hit'yayqar'tem
הם הִתְיַיקְּרוּ הִתְיַקְּרוּ
hit'yayqeru
אתן הִתְיַיקַּרְתֶּן הִתְיַקַּרְתֶּן
hit'yayqar'tenn
הן הִתְיַיקְּרוּ הִתְיַקְּרוּ
hit'yayqeru

Future

אני אֶתְיַיקֵּר אֶתְיַקֵּר
et'yayqer

Masc.

אתה תִּתְיַיקֵּר תִּתְיַקֵּר
tit'yayqer
הוא יִתְיַיקֵּר יִתְיַקֵּר
yit'yayqer

Fem.

את תִּתְיַיקְּרִי תִּתְיַקְּרִי
tit'yayqeri
היא תִּתְיַיקֵּר תִּתְיַקֵּר
tit'yayqer
אנחנו נִתְיַיקֵּר נִתְיַקֵּר
nit'yayqer
אתם תִּתְיַיקְּרוּ תִּתְיַקְּרוּ
tit'yayqeru
הם יִתְיַיקְּרוּ יִתְיַקְּרוּ
yit'yayqeru
אתן תִּתְיַיקֵּרְנָה תִּתְיַקֵּרְנָה
tit'yayqer'nah
הן יִתְיַיקְּרוּ יִתְיַקְּרוּ
yit'yayqeru

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַיקֵּר הִתְיַקֵּר
hit'yayqer
אתם הִתְיַיקְּרוּ הִתְיַקְּרוּ
hit'yayqeru

Fem.

את הִתְיַיקְּרִי הִתְיַקְּרִי
hit'yayqeri
אתן הִתְיַיקֵּרְנָה הִתְיַקֵּרְנָה
hit'yayqer'nah