לְהִתְיַישֵּׁב (lehit'yayshev) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַשֵּׁב לְהִתְיַישֵּׁב - מִתְיַישֵּׁב [ lehit'yayshev - mit'yayshev ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַישֵּׁב מִתְיַשֵּׁב
mit'yayshev
אנחנו/אתם/הן מִתְיַישְּׁבִים מִתְיַשְּׁבִים
mit'yayshevim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַישֶּׁבֶת מִתְיַשֶּׁבֶת
mit'yayshevett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַישְּׁבוֹת מִתְיַשְּׁבוֹת
mit'yayshevott

Past

אני הִתְיַישַּׁבְתִּי הִתְיַשַּׁבְתִּי
hit'yayshav'ti

Masc.

אתה הִתְיַישַּׁבְתָּ הִתְיַשַּׁבְתָּ
hit'yayshav'ta
הוא הִתְיַישֵּׁב הִתְיַשֵּׁב
hit'yayshev

Fem.

את הִתְיַישַּׁבְתְּ הִתְיַשַּׁבְתְּ
hit'yayshav'te
היא הִתְיַישְּׁבָה הִתְיַשְּׁבָה
hit'yayshevah
אנחנו הִתְיַישַּׁבְנוּ הִתְיַשַּׁבְנוּ
hit'yayshav'nu
אתם הִתְיַישַּׁבְתֶּם הִתְיַשַּׁבְתֶּם
hit'yayshav'tem
הם הִתְיַישְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
hit'yayshevu
אתן הִתְיַישַּׁבְתֶּן הִתְיַשַּׁבְתֶּן
hit'yayshav'tenn
הן הִתְיַישְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
hit'yayshevu

Future

אני אֶתְיַישֵּׁב אֶתְיַשֵּׁב
et'yayshev

Masc.

אתה תִּתְיַישֵּׁב תִּתְיַשֵּׁב
tit'yayshev
הוא יִתְיַישֵּׁב יִתְיַשֵּׁב
yit'yayshev

Fem.

את תִּתְיַישְּׁבִי תִּתְיַשְּׁבִי
tit'yayshevi
היא תִּתְיַישֵּׁב תִּתְיַשֵּׁב
tit'yayshev
אנחנו נִתְיַישֵּׁב נִתְיַשֵּׁב
nit'yayshev
אתם תִּתְיַישְּׁבוּ תִּתְיַשְּׁבוּ
tit'yayshevu
הם יִתְיַישְּׁבוּ יִתְיַשְּׁבוּ
yit'yayshevu
אתן תִּתְיַישֵּׁבְנָה תִּתְיַשֵּׁבְנָה
tit'yayshev'nah
הן תִּתְיַישֵּׁבְנָה יִתְיַשְּׁבוּ
tit'yayshev'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַישֵּׁב הִתְיַשֵּׁב
hit'yayshev
אתם הִתְיַישְּׁבוּ הִתְיַשְּׁבוּ
hit'yayshevu

Fem.

את הִתְיַישְּׁבִי הִתְיַשְּׁבִי
hit'yayshevi
אתן הִתְיַישֵּׁבְנָה הִתְיַשֵּׁבְנָה
hit'yayshev'nah