לְהִתְיַישֵּׁר (lehit'yaysher) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַשֵּׁר לְהִתְיַישֵּׁר - מִתְיַישֵּׁר [ lehit'yaysher - mit'yaysher ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַישֵּׁר מִתְיַשֵּׁר
mit'yaysher
אנחנו/אתם/הן מִתְיַישְּׁרִים מִתְיַשְּׁרִים
mit'yaysherim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַישֶּׁרֶת מִתְיַשֶּׁרֶת
mit'yaysherett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַישְּׁרוֹת מִתְיַשְּׁרוֹת
mit'yaysherott

Past

אני הִתְיַישַּׁרְתִּי הִתְיַשַּׁרְתִּי
hit'yayshar'ti

Masc.

אתה הִתְיַישַּׁרְתָּ הִתְיַשַּׁרְתָּ
hit'yayshar'ta
הוא הִתְיַישֵּׁר הִתְיַשֵּׁר
hit'yaysher

Fem.

את הִתְיַישַּׁרְתְּ הִתְיַשַּׁרְתְּ
hit'yayshar'te
היא הִתְיַישְּׁרָה הִתְיַשְּׁרָה
hit'yaysherah
אנחנו הִתְיַישַּׁרְנוּ הִתְיַשַּׁרְנוּ
hit'yayshar'nu
אתם הִתְיַישַּׁרְתֶּם הִתְיַשַּׁרְתֶּם
hit'yayshar'tem
הם הִתְיַישְּׁרוּ הִתְיַשְּׁרוּ
hit'yaysheru
אתן הִתְיַישַּׁרְתֶּן הִתְיַשַּׁרְתֶּן
hit'yayshar'tenn
הן הִתְיַישְּׁרוּ הִתְיַשְּׁרוּ
hit'yaysheru

Future

אני אֶתְיַישֵּׁר אֶתְיַשֵּׁר
et'yaysher

Masc.

אתה תִּתְיַישֵּׁר תִּתְיַשֵּׁר
tit'yaysher
הוא יִתְיַישֵּׁר יִתְיַשֵּׁר
yit'yaysher

Fem.

את תִּתְיַישְּׁרִי תִּתְיַשְּׁרִי
tit'yaysheri
היא תִּתְיַישֵּׁר תִּתְיַשֵּׁר
tit'yaysher
אנחנו נִתְיַישֵּׁר נִתְיַשֵּׁר
nit'yaysher
אתם תִּתְיַישְּׁרוּ תִּתְיַשְּׁרוּ
tit'yaysheru
הם יִתְיַישְּׁרוּ יִתְיַשְּׁרוּ
yit'yaysheru
אתן תִּתְיַישֵּׁרְנָה תִּתְיַשֵּׁרְנָה
tit'yaysher'nah
הן יִתְיַישְּׁרוּ תִּתְיַשֵּׁרְנָה
yit'yaysheru

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַישֵּׁר הִתְיַשֵּׁר
hit'yaysher
אתם הִתְיַישְּׁרוּ הִתְיַשְּׁרוּ
hit'yaysheru

Fem.

את הִתְיַישְּׁרִי הִתְיַשְּׁרִי
hit'yaysheri
אתן הִתְיַישֵּׁרְנָה הִתְיַשֵּׁרְנָה
hit'yaysher'nah