לְהִתְיַיתֵּם (lehit'yaytem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְיַתֵּם לְהִתְיַיתֵּם - מִתְיַיתֵּם [ lehit'yaytem - mit'yaytem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְיַיתֵּם מִתְיַתֵּם
mit'yaytem
אנחנו/אתם/הן מִתְיַיתְּמִים מִתְיַתְּמִים
mit'yaytemim

Fem.

אני/את/היא מִתְיַיתֶּמֶת מִתְיַתֶּמֶת
mit'yaytemett
אנחנו/אתן/הן מִתְיַיתְּמוֹת מִתְיַתְּמוֹת
mit'yaytemott

Past

אני הִתְיַיתַּמְתִּי הִתְיַתַּמְתִּי
hit'yaytam'ti

Masc.

אתה הִתְיַיתַּמְתָּ הִתְיַתַּמְתָּ
hit'yaytam'ta
הוא הִתְיַיתֵּם הִתְיַתֵּם
hit'yaytem

Fem.

את הִתְיַיתַּמְתְּ הִתְיַתַּמְתְּ
hit'yaytam'te
היא הִתְיַיתְּמָה הִתְיַתְּמָה
hit'yaytemah
אנחנו הִתְיַיתַּמְנוּ הִתְיַתַּמְנוּ
hit'yaytam'nu
אתם הִתְיַיתַּמְתֶּם הִתְיַתַּמְתֶּם
hit'yaytam'tem
הם הִתְיַיתְּמוּ הִתְיַתְּמוּ
hit'yaytemu
אתן הִתְיַיתַּמְתֶּן הִתְיַתַּמְתֶּן
hit'yaytam'tenn
הן הִתְיַיתְּמוּ הִתְיַתְּמוּ
hit'yaytemu

Future

אני אֶתְיַיתֵּם אֶתְיַתֵּם
et'yaytem

Masc.

אתה תִּתְיַיתֵּם תִּתְיַתֵּם
tit'yaytem
הוא יִתְיַיתֵּם יִתְיַתֵּם
yit'yaytem

Fem.

את תִּתְיַיתְּמִי תִּתְיַתְּמִי
tit'yaytemi
היא תִּתְיַיתֵּם תִּתְיַתֵּם
tit'yaytem
אנחנו נִתְיַיתֵּם נִתְיַתֵּם
nit'yaytem
אתם תִּתְיַיתְּמוּ תִּתְיַתְּמוּ
tit'yaytemu
הם יִתְיַיתְּמוּ יִתְיַתְּמוּ
yit'yaytemu
אתן תִּתְיַיתְּמוּ תִּתְיַתְּמוּ
tit'yaytemu
הן יִתְיַיתְּמוּ תִּתְיַתֵּמְנָה
yit'yaytemu

Imperative

Masc.

אתה הִתְיַיתֵּם הִתְיַתֵּם
hit'yaytem
אתם הִתְיַיתְּמוּ הִתְיַתְּמוּ
hit'yaytemu

Fem.

את הִתְיַיתְּמִי הִתְיַתְּמִי
hit'yaytemi
אתן הִתְיַיתְּמוּ הִתְיַתְּמוּ
hit'yaytemu