לְהִתְכַּבֵּד (lehit'kabed) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְכַּבֵּד
mit'kabed
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּבְּדִים
mit'kabedim

Fem.

אני/את/היא מִתְכַּבֶּדֶת
mit'kabedett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּבְּדוֹת
mit'kabedott

Past

hit'kabad'ti

Masc.

hit'kabad'ta
hit'kabed

Fem.

hit'kabad'te
hit'kabedah
hit'kabad'nu
hit'kabad'tem
hit'kabedu
hit'kabad'tenn
hit'kabedu

Future

et'kabed

Masc.

tit'kabed
yit'kabed

Fem.

tit'kabed
nit'kabed
tit'kabedu
yit'kabedu
tit'kabedu
yit'kabedu

Imperative

Masc.

hit'kabed
hit'kabedu

Fem.

hit'kabedi
hit'kabedu