לְהִתְכַּוֵּוץ (lehit'kavevts) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְכַּוֵּץ לְהִתְכַּוֵּוץ - מִתְכַּוֵּוץ [ lehit'kavevts - mit'kavevts ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְכַּוֵּוץ מִתְכַּוֵּץ
mit'kavevts
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּוְּוצִים מִתְכַּוְּצִים
mit'kavevtsim

Fem.

אני/את/היא מִתְכַּוֶּוצֶת מִתְכַּוֶּצֶת
mit'kavevtsett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּוְּוצוֹת מִתְכַּוְּצוֹת
mit'kavevtsott

Past

אני הִתְכַּוַּוצְתִּי הִתְכַּוַּצְתִּי
hit'kavavts'ti

Masc.

אתה הִתְכַּוַּוצְתָּ הִתְכַּוַּצְתָּ
hit'kavavts'ta
הוא הִתְכַּוֵּוץ הִתְכַּוֵּץ
hit'kavevts

Fem.

את הִתְכַּוַּוצְתְּ הִתְכַּוַּצְתְּ
hit'kavavts'te
היא הִתְכַּוְּוצָה הִתְכַּוְּצָה
hit'kavevtsah
אנחנו הִתְכַּוַּוצְנוּ הִתְכַּוַּצְנוּ
hit'kavavts'nu
אתם הִתְכַּוַּוצְתֶּם הִתְכַּוַּצְתֶּם
hit'kavavts'tem
הם הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu
אתן הִתְכַּוַּוצְתֶּן הִתְכַּוַּצְתֶּן
hit'kavavts'tenn
הן הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu

Future

אני אֶתְכַּוֵּוץ אֶתְכַּוֵּץ
et'kavevts

Masc.

אתה תִּתְכַּוֵּוץ תִּתְכַּוֵּץ
tit'kavevts
הוא יִתְכַּוֵּוץ יִתְכַּוֵּץ
yit'kavevts

Fem.

את תִּתְכַּוְּוצִי תִּתְכַּוְּצִי
tit'kavevtsi
היא תִּתְכַּוֵּוץ תִּתְכַּוֵּץ
tit'kavevts
אנחנו נִתְכַּוֵּוץ נִתְכַּוֵּץ
nit'kavevts
אתם תִּתְכַּוְּוצוּ תִּתְכַּוְּצוּ
tit'kavevtsu
הם יִתְכַּוְּוצוּ יִתְכַּוְּצוּ
yit'kavevtsu
אתן תִּתְכַּוֵּוצְנָה תִּתְכַּוֵּצְנָה
tit'kavevts'nah
הן יִתְכַּוְּוצוּ תִּתְכַּוֵּצְנָה
yit'kavevtsu

Imperative

Masc.

אתה הִתְכַּוֵּוץ הִתְכַּוֵּץ
hit'kavevts
אתם הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu

Fem.

את הִתְכַּוְּוצִי הִתְכַּוְּצִי
hit'kavevtsi
אתן הִתְכַּוְּוצוּ הִתְכַּוְּצוּ
hit'kavevtsu