לְהִתְכַּנֵּס (lehit'kanes) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְכַּנֵּס
mit'kanes
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּנְּסִים
mit'kanessim

Fem.

אני/את/היא מִתְכַּנֶּסֶת
mit'kanessett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּנְּסוֹת
mit'kanessott

Past

hit'kanas'ti

Masc.

hit'kanas'ta
hit'kanes

Fem.

hit'kanas'te
hit'kanessah
hit'kanas'nu
hit'kanas'tem
hit'kanessu
hit'kanas'tenn
hit'kanessu

Future

et'kanes

Masc.

tit'kanes
yit'kanes

Fem.

tit'kanessi
tit'kanes
nit'kanes
tit'kanessu
yit'kanessu
tit'kanessu
yit'kanessu

Imperative

Masc.

hit'kanes
hit'kanessu

Fem.

hit'kanessi
hit'kanes'nah