לְהִתְכַּתֵּב (lehit'katev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְכַּתֵּב
mit'katev
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּתְּבִים
mit'katevim

Fem.

אני/את/היא מִתְכַּתֶּבֶת
mit'katevett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּתְּבוֹת
mit'katevott

Past

hit'katav'ti

Masc.

hit'katav'ta
hit'katev

Fem.

hit'katav'te
hit'katevah
hit'katav'nu
hit'katav'tem
hit'katevu
hit'katav'tenn
hit'katevu

Future

et'katev

Masc.

tit'katev
yit'katev

Fem.

tit'katev
nit'katev
tit'katevu
yit'katevu
tit'katev'nah
yit'katevu

Imperative

Masc.

hit'katev
hit'katevu

Fem.

hit'katevi
hit'katev'nah