לְהִתְכַּתֵּשׁ (lehit'katesh) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְכַּתֵּשׁ - מִתְכַּתֵּשׁ [ lehit'katesh - mit'katesh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְכַּתֵּשׁ
mit'katesh
אנחנו/אתם/הן מִתְכַּתְּשִׁים
mit'kateshim

Fem.

אני/את/היא מִתְכַּתֶּשֶׁת
mit'kateshett
אנחנו/אתן/הן מִתְכַּתְּשׁוֹת
mit'kateshott

Past

hit'katash'ti

Masc.

hit'katash'ta
hit'katesh

Fem.

hit'kateshah
hit'katash'nu
hit'katash'tem
hit'kateshu
hit'katash'tenn
hit'kateshu

Future

et'katesh

Masc.

tit'katesh
yit'katesh

Fem.

tit'katesh
nit'katesh

Imperative

Masc.

hit'katesh
hit'kateshu

Fem.

hit'kateshi
hit'kateshu