לְהִתְלַבֵּט (lehit'labett) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְלַבֵּט - מִתְלַבֵּט [ lehit'labett - mit'labett ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַבֵּט
mit'labett
אנחנו/אתם/הן מִתְלַבְּטִים
mit'labetim

Fem.

אני/את/היא מִתְלַבֶּטֶת
mit'labetett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַבְּטוֹת
mit'labetott

Past

hit'labat'ti

Masc.

hit'labat'ta
hit'labett

Fem.

hit'labat'te
hit'labetah
hit'labat'nu
hit'labat'tem
hit'labetu
hit'labat'tenn
hit'labetu

Future

et'labett

Masc.

tit'labett
yit'labett

Fem.

tit'labeti
tit'labett
nit'labett
tit'labetu
yit'labetu
tit'labet'nah
tit'labet'nah

Imperative

Masc.

hit'labett
hit'labetu

Fem.

hit'labeti
hit'labet'nah