לְהִתְלַכֵּד (lehit'laked) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַכֵּד
mit'laked
אנחנו/אתם/הן מִתְלַכְּדִים
mit'lakedim

Fem.

אני/את/היא מִתְלַכֶּדֶת
mit'lakedett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַכְּדוֹת
mit'lakedott

Past

hit'lakad'ti

Masc.

hit'lakad'ta
hit'laked

Fem.

hit'lakad'te
hit'lakedah
hit'lakad'nu
hit'lakad'tem
hit'lakedu
hit'lakad'tenn
hit'lakedu

Future

et'laked

Masc.

tit'laked
yit'laked

Fem.

tit'lakedi
tit'laked
nit'laked
tit'lakedu
yit'lakedu
tit'lakedu
yit'lakedu

Imperative

Masc.

hit'laked
hit'lakedu

Fem.

hit'lakedi
hit'lakedu